عرضه محصولات فرهنگی دکتر الهی قمشه‌ای


تصویر شاخص
تصویر شاخص
تصویر شاخص

در صحبت ابن سینا

45.000 تومان

در این مجموعه که مشتمل بر 9 سخنرانی صوتی از دکتر حسین الهی قمشه ای است متن کامل مقامات العارفین که نمط نهم از کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا به زبان عربی است، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. به علاوه، قصیده عینیه در مورد دوگانگی روح و تن نیز شرح داده شده است. ابن سینا در پایان این کتاب آورده است که:
ای برادر
در این اشارات، زبدۀ حقایق خلقت را بر تو ایثار کردم پس این (گنج معرفت) را از دسترس جاهلان (و بی خردان) و افرادی که آن را به خاطر هدفهای ناچیز طلب می کنند و آنها که از هوش و ذکاوت و جرأت و شجاعت بهره ای نبرده اند و آنان که میلشان به جانب اکثریت است یا از سوفسطائیان و فیلسوفان ملحد تبعیت می کنند دور نگهدار.
نمونه صوتی:

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی

دسته:

پشت جلد