عرضه محصولات فرهنگی دکتر الهی قمشه‌ای


تصویر شاخص
تصویر شاخص
تصویر شاخص

در صحبت خیام

45.000 تومان

خیام یکی از رندان سرافراز عالم است که سر به طاعت خاکیان فرود نیاورد و با دین فروشان دنیاپرست و کوته‌آستینان دراز‌دست و بی‌خبران خبرفروش و دکانداران پشمینه پوش و پوچ گرایان لاف زن و هیچ گویان ما و من سر سودا نداشت.
این مجموعه مشتمل بر 10 سخنرانی صوتی دکتر حسین الهی قمشه ای در شرح رباعیات حکیم عمر خیام است.
نمونه صوتی:

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی

دسته:

پشت جلد