عرضه محصولات فرهنگی دکتر الهی قمشه‌ای


تصویر شاخص
تصویر شاخص
تصویر شاخص

سیری در ادبیات هنر و عرفان ۱۱

30.000 تومان

این مجموعه شامل 7 سخنرانی‌ به حقیقت درآمدی است به شناخت ادبیات، هنر و عرفان و پیام کلی آنها دعوت به زیبایی، دانایی و نیکویی یعنی علم و هنر و اخلاق است.
نمونه صوتی:

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی

دسته:

پشت جلد

پوستر جدید سیری در ادبیات 11