عرضه محصولات فرهنگی دکتر الهی قمشه‌ای


تصویر شاخص
تصویر شاخص
تصویر شاخص

سیری در ادبیات هنر و عرفان 12

30.000 تومان

این مجموعه سخنرانی‌ها به حقیقت درآمدی است به شناخت ادبیات، هنر و عرفان و پیام کلی آن‌ها دعوت به زیبایی، دانایی و نیکویی یعنی علم و هنر و اخلاق است.
نمونه صوتی:
سیری در ادبیات، هنر و عرفان 12

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی

دسته:

پشت جلد

کاور سیری در ادبیات، هنر و عرفان 12

شماره عنوان مدت
۱ نقش ادبیات در جهان امروز ۸۹:۰۲
۲ کرامت موسیقی ۴۴:۱۱
۳ خواجه نصیرالدین طوسی ۵۰:۰۹
۴ ستایش و نیایش در ادبیات ۷۱:۱۱
۵ شاهنامه فردوسی ۶۶:۲۱
۶ دانایی و توانایی ۷۱:۳۱
۷ نگاهی به اندیشه انکار الهیات ۴۳:۴۵
مجموع ۴۳۶:۱۰