عرضه محصولات فرهنگی دکتر الهی قمشه‌ای


تصویر شاخص
تصویر شاخص
تصویر شاخص

سیری در ادبیات هنر و عرفان 2

30.000 تومان

این مجموعه شامل 7 سخنرانی دکتر الهی قمشه ای به حقیقت درآمدی است بر شناخت ادبیات، هنر و عرفان و پیام کلی آنها دعوت به زیبایی، دانایی و نیکویی یعنی علم و هنر و اخلاق است.
  مدت کل سخنرانیها: 457 دقیقه
نمونه صوتی:

 

اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی

دسته:

پشت جلد